งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

Last updated: 2021-11-21  |  260 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

Tempark T, Lueangarun S, et al Flood-related skin diseases: a literature review. Int J Dermatol. 2013 Oct;52(10):1168-76. doi: 10.1111/ijd.12064. PMID:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.12064 

#หมอรุจชวนคุย

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์

งานวิจัยเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่เกี่ยวกับน้ำท่วมโดย ผศ. นพ. ศุภะรุจ (หมอรุจ) และ รศ. นพ. เทอดพงศ์สนับสนุนโดย...สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
#โรคผิวหนังในฤดูฝน #โรคน้ำกัดเท้า #โรคเท้าเป็นหลุม #โรคเท้าเหม็น #โรคผื่นกุหลาบ #โรคแมลงก้นกระดก #โรคผิวหนังจากแมลงและสัตว์มีพิษกัดต่อย

https://bit.ly/3oYMC2k 
https://www.blockdit.com/posts/61683692ea5e7a0ddc1bd9e8 Powered by MakeWebEasy.com