หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

Last updated: 22 ก.พ. 2566  |  318 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

 

 

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอขอขอบคุณทีมงาน ผู้ร่วมงาน กัลยาณมิตร
และที่สำคัญที่สุดคือคนไข้ทุกคนที่มีส่วนสำคัญสำหรับรางวัลนี้ครับ 
และหมอจะนำงานวิจัยใหม่ใหม่และความรู้ต่างๆเพื่อพัฒนาการดูแลรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดครับ 

เป็นการประกาศรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติรวมทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัยผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาคมได้รับทราบและชื่นชมในผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัล ซึ่งมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ

หมอได้รับเกียรติได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564 THAMMASAT UNIVERSITY RESEARCHER DAYครับ
https://research.tu.ac.th/uploads/research_admin/pdf/award/researcher_day_award/ResearcherDayAward-63.pdf 

ตัวอย่างงานวิจัยต่างๆของหมอรุจ ครับ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lueangarun+ วันนักวิจัย ,รางวัลด้านการวิจัย ,dr.suparuj ,โล่เชิดชูเกียรติผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านการวิจัย

,หมอรุจชวนคุย 


https://www.demedclinic.com/aboutus 

https://youtu.be/Cs5de9twvE4 

...

คลิก!! จองสิทธิ์!! เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ
(จำนวนจำกัด)

 http://line.me/ti/p/@Demedclinic


...
ปรึกษาคุณหมอหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 063-959-4392 / 063-896-2514
Line: http://line.me/ti/p/@Demedclinic 
Line: @Demedclinic
Wechat/Whatsapp: Demedclinic
IG: https://www.instagram.com/drsuparuj 
www.facebook.com/drsuparuj 
Youtube: https://bit.ly/3p20YLE 
Blockdit: https://bit.ly/3d8vYr1 
https://vt.tiktok.com/ZSJ141Mdf/ 
https://mobile.twitter.com/drruj1 
www.demedclinic.com  / www.demedhaircenter.com 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้